Welkom...

  • kenburns1
    Nieuws
    Trends en ontwikkelingen

Blue Academy verzorgt maandelijks verschillende cursussen over diverse juridisch gerelateerde onderwerpen. Het doel van de cursussen is om kennis over te brengen over zaken waar deelnemers in hun dagelijks werk tegenaan lopen. De slogan van de Blue Academy is daarom ook ‘Wat wil je leren?’. 

Op deze manier kunnen cursisten beter omgaan met eventuele praktijkproblemen en hebben goede bruikbare tips en/of checklists.

In de nieuwsitems geven wij regelmatig een update van veranderde en nieuwe wetgeving, alsmede trends en ontwikkelingen in de markt. 

juni 2017

Opdrachtnemers en opdrachtgevers krijgen nog langer de tijd om zich aan te passen aan de Wet DBA. De handhaving van de wet is opgeschort tot in ieder geval 1 juli 2018. Tot die tijd kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Indien er sprake is van kwade opzet, dan zal de belastingdienst wel handhaven.

mei 2017

Vele bedrijven hanteren sinds jaar en dag de ooit opgemaakte algemene voorwaarden. 

Een tussentijdse screening is van groot belang omdat bedrijven vaak andere (neven)activiteiten gaan ontplooien en/of nieuwe producten voeren, c.q. aanvullende diensten. Een grondige revisie van de algemene voorwaarden is dus absoluut geen overbodige luxe!

Ook het aanpassen van de voorwaarden m.b.t. incassokosten enz. aan de geldende (nieuwe) wet- en regelgeving kan hierin worden meegenomen.

april 2017

Nu het met de economie weer bergopwaarts gaat komen er ook meer wensen tot fusie, c.q. overname.

Juist in deze processen is het van belang om aan de diverse belangen tegemoet te komen waarbij vaak bijzondere juridische routes moeten worden gecreëerd. Ook de sturing van het overnameproces en alle daarbij betrokken partijen kan van doorslaggevende betekenis zijn.

maart 2017

Werkgevers worden gecompenseerd indien zij een transitievergoeding moeten betalen aan een werknemer die na twee jaar ziekte uit dienst gaat. Dit wetsvoorstel is uitgesteld en werkgevers kunnen pas in 2019 compensatie krijgen voor de betaalde transitievergoeding na twee jaar ziekte. Nog steeds is het wel de bedoeling dat de regeling met terugwerkende kracht zal werken.

Voor de kleine werkgevers kan het een hele opluchting zijn dat er een oplossing komt indien zij werknemers in dienst hebben die twee jaar ziek zijn.

december 2016

De afgelopen tijd hebben wij het regelmatig bij u onder de aandacht gebracht; de digitalisering van de samenleving en de opkomst van commercieel gebruik van het internet heeft de wereld veranderd. Dit brengt kansen, maar ook risico’s met zich mee. Risico’s waar u zich als ondernemer bewust van moet zijn. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van een bestuurder raakt namelijk vele vlakken, steeds meer ook het vlak van privacy. Privacy wetgeving en bestuurdersaansprakelijkheid zijn al eerder aan de orde geweest in onze cursussen.

info@blue-academy.nl

 +31 (0) 76 521 35 36

KvK: 20148092

Powered by

Blue Legal