Welkom...

Bestuurdersaansprakelijkheid

datumlocatiekosten
05-07-2017 08:30 tot 12:30Hotel Princeville€ 275 excl. btw
Beoordeling: 
7,9
Inleiding

Misschien bent u bestuurder van een vereniging, stichting, B.V., of een andere rechtspersoon. Misschien overweegt u een bestuurslidmaatschap. Het is dan goed om eens stil te staan bij het risico van persoonlijke aansprakelijkheid. Bij een aansprakelijkheidstelling is het niet relevant of u voor uw bestuursfunctie wordt betaald.

In het algemeen hoeft de bestuurder zich geen zorgen te maken over persoonlijke aansprakelijkheid. De hoofdregel is namelijk dat een bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk is voor rechtshandelingen die hij namens de rechtspersoon verricht.

Er zijn echter wel degelijk gevallen waarin een bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Daarbij zijn twee situaties denkbaar: interne en externe aansprakelijkheid. De eerste is de aansprakelijkheid van de bestuurder jegens de rechtspersoon zelf. De tweede is de aansprakelijkheid van de bestuurder jegens derden, meestal contractspartijen van de rechtspersoon.

Veel bestuurders hebben geen idee in hoeverre ze aansprakelijk zijn voor de daden van de rechtspersoon en lopen zo nodeloos risico's.

Onze specialist bestuurdersaansprakelijkheid loopt aan de hand van recente rechtspraak de risico’s met u door. Een kandidaat-notaris, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, wijst u op de juridische (on)mogelijkheden van statutaire en notariële vastlegging van de verantwoordelijkheden en geeft u meer inzicht in specifieke aandachtspunten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt wanneer sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid.

Onderwerpen welke kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid

  • Boekhouding; niet of te laat opmaken jaarrekening, c.q. publicatie
  • Tegenstrijdige belangen
  • Aangaan van financiële verplichtingen waarvan de reikwijdte niet duidelijk is
  • Verstrekken van, c.q. toestemming verlenen voor betaling van voorschotten
  • Niet voldoen aan de in een subsidie gestelde eisen
  • Inkomsten budget niet gerealiseerd waardoor schulden aan derden ontstaan
  • Naheffing belastingdienst bijv. i.v.m. (kleine) vergoedingen aan vrijwilligers
  • Faillissement derden (bijv. uitvoerende contractanten).

Resultaat

Tijdens deze cursus gaan we dieper op deze onderwerpen in en geven een vertaalslag van theorie naar praktijk door meer in te gaan op het ‘hoe’ in plaats van alleen het ‘wat’. U krijgt dan ook handvatten hoe te handelen in bepaalde situaties en met welke valkuilen u rekening moet houden.

Docenten
advocaat
Blue Legal

In de afgelopen 12 jaren in de advocatuur heeft Hilde zich steeds verder toegelegd op de advies- en procespraktijk gericht op de ondernemer. In 2011 heeft zij de Grotius Specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren gevolgd, wat inhoudt dat zij zich "met recht" een specialist op dit rechtsgebied mag noemen.

Clercx Leenders Netwerk Notarissen

Kandidaat-notaris ondernemingsrecht bij Clercx Leenders Netwerk Notarissen

Locatie

Hotel Princeville

Hotel Princeville
Princenhagelaan 5
4813 DA Breda
Nederland
Telefoonnummer: 076-522 60 55
Categorieën en trefwoorden

info@blue-academy.nl

 +31 (0) 76 521 35 36

KvK: 20148092

Powered by

Blue Legal