Welkom...

  • kenburns1
    Recent gegeven cursussen
    deze zijn de afgelopen tijd gegeven

Naar aankomende cursussen »

 

Recent gegeven cursussen kunnen na verloop van tijd opnieuw worden gegeven, omdat:

  • veranderde wet- en regelgeving
  • grote belangstelling voor het onderwerp
  • trends en ontwikkelingen in de markt

 

RECENT GEGEVEN CURSUSSEN

deze zijn de afgelopen tijd gegeven

27-02-2018 - 08:30
Llocatie:
Hotel Princeville
kosten:
€ 275,- excl. btw
Beoordeling
8,0

Privacy is een belangrijk item; zeker de laatste tijd!

Niet alleen het beschermen van persoonsgegevens in het kader van de nieuwe AVG, maar zeker ook met betrekking tot uw medewerkers. En niet alleen voor uw vaste krachten, maar ook uitzendkrachten, payroll- en ZZP-krachten.

In essentie verandert er niet heel veel, maar door de vernieuwde en aangescherpte wetgeving per 25 mei van dit jaar moet elk bedrijf de nodige maatregelen treffen en nog zorgvuldiger opereren.

09-02-2018 - 08:30
Llocatie:
Hotel Princeville
kosten:
€ 275 excl. btw
Beoordeling
8,7

Op veler verzoek geven wij op 9 februari a.s. nogmaals de basiscursus Arbeidsrecht.

Er is niets in uw bedrijf waar zoveel verandert en waarover zoveel te doen is als de factor Personeel. Flexibiliteit, arbeidsovereenkomst, opleidingen, promotie, CAO, verzuim, arbo, etc. etc. Er komt zoveel bij kijken dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet.

Het kan anders! Als u de basis kent, vallen veel stukjes op hun plaats en kunt u veel zelf. Wij geven u die basis.

05-07-2017 - 08:30
Llocatie:
Hotel Princeville
kosten:
€ 275 excl. btw
Beoordeling
7,9

Misschien bent u bestuurder van een vereniging, stichting, B.V., of een andere rechtspersoon. Misschien overweegt u een bestuurslidmaatschap. Het is dan goed om eens stil te staan bij het risico van persoonlijke aansprakelijkheid. Bij een aansprakelijkheidstelling is het niet relevant of u voor uw bestuursfunctie wordt betaald.

27-06-2017 - 08:30
Llocatie:
Hotel Princeville
kosten:
€ 275 excl. btw
Beoordeling
9,2

Privacy is de laatste tijd een hot item en ook voor het MKB zeer relevant.

Welk bedrijf verwerkt (bewust of onbewust) tegenwoordig geen gegevens?

Deze cursus is een must voor iedere ondernemer. Er staat veel te gebeuren op het gebied van privacy en met deze cursus zet u een flinke stap m.b.t. de bekendheid met de mogelijkheden en risico’s. U heeft dan meer grip op het beheer van persoonsgegevens en privacy in uw organisatie.

22-11-2016 - 08:30
Llocatie:
Hotel Princeville
kosten:
€ 250 excl. btw
Beoordeling
8,7

Privacy is hot and happening.

Ieder bedrijf krijgt ermee te maken: privacy. Deze cursus is dan ook een must voor iedere ondernemer. Uw onderneming krijgt door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te maken met vernieuwde en aangescherpte wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Lukt het niet om privacy binnen uw onderneming op orde te krijgen, dan heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de mogelijkheid om hoge boetes op te leggen.

28-06-2016 - 08:30
Llocatie:
Hotel Princeville
kosten:
€ 250 excl. btw
Beoordeling
9,3

Een must met de komst van de Wwz!

Het was altijd al belangrijk, maar met de komst van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 is het belang van een goede dossieropbouw nog veel groter worden.

Na het volgen van deze cursus bent u nog beter in staat om voor uw personeelsbestand een dossier op te bouwen per werknemer. Iedere werknemer is anders, waardoor ook het opbouwen van een dossier voor iedere werknemer verschillend kan zijn!

26-04-2016 - 08:30
Llocatie:
Hotel Princeville
kosten:
€ 250 excl. btw
Beoordeling
8,5

Voorkomen is beter dan genezen!

Iedere werkgever krijgt ermee te maken: zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Een complexe materie die veel (juridische) vragen oproept. Want hoe gaat u om met een ziekmelding als u twijfelt aan de oprechtheid en hoe zit het precies met de re-integratieverplichtingen? Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Na het volgen van deze cursus bent u nog beter in staat om de ziekteverzuimkosten te verlagen en weet u met welke risico’s en valkuilen u rekening moet houden. 

05-04-2016 - 08:30
Llocatie:
Hotel Princeville
kosten:
€ 250,00 excl. btw
Beoordeling
9,8

Slecht betalende klanten: ieder bedrijf heeft er mee te maken. Hoe krijgt u uw debiteuren zover dat zij uw facturen betalen? Bespaar kosten door optimalisatie van uw debiteurenmanagement.

Tijdens deze cursus brengt u het hele traject van contracteren tot incasseren in kaart. Welke afspraken legt u schriftelijk vast? Wat is er geregeld in uw algemene voorwaarden? En hoe ziet uw proces van factureren – herinneren – aanmanen er uit? Denkt u wel eens aan het bedingen van zekerheden?

Categorieën

Archief

info@blue-academy.nl

 +31 (0) 76 521 35 36

KvK: 20148092

Powered by

Blue Legal