Welkom...

Cursusvoorwaarden

Bedankt voor uw aanmelding voor een van onze cursussen. Via deze weg willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen:

Aanmelden cursus

Wanneer u zich hebt aangemeld voor een cursus, ontvangt u, nadat de aanmelding in het systeem is verwerkt, een bevestiging via e-mail. De factuur krijgt u in een aparte e-mail toegezonden, welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

Annulering

Tot twee weken voor de aanvangsdatum kunt u kosteloos annuleren. Dit dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvangsdatum betaalt u 25% van het aan u gefactureerde bedrag. Bij annulering binnen 2 dagen voor de aanvangsdatum betaalt u 100% van het gefactureerde bedrag. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen. 

Afgelasting of verzetten door Blue Academy

Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt Blue Academy zich het recht voor om een cursus uit te stellen of af te lassen. Mocht hiervan sprake zijn, wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Bij afgelasting wordt het reeds betaalde cursusgeld aan u gerestitueerd. Mocht een cursusdatum worden verplaatst, kunt u ervoor kiezen om het betaalde cursusgeld te laten restitueren of om op de gewijzigde cursusdatum de cursus te volgen. 

Wijzigingen voorbehouden

Blue Academy behoudt zich het recht voor programma- en/of locatiewijzigingen aan te brengen. U wordt voorafgaand aan de cursus over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij Blue Academy.

In-house cursus

Indien u een in-house cursus bij Blue Academy afneemt ontvangt u een bevestiging van de vastgestelde prijs, datum, onderwerp en spreker(s). Bij dringende redenen kan in overleg de in-house cursus verplaatst worden naar een andere datum of locatie. Wanneer hierbij extra kosten komen kijken worden deze vooraf aan u voorgelegd. Kosteloos annuleren kan tot vier weken voor de cursusdatum, daarna betaalt u 25% van de geoffreerde prijs. Bij annulering binnen 2 dagen voor de aanvangsdatum betaalt u 100% van het gefactureerde bedrag.

Auteursrecht

Het auteursrecht op het cursusmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij Blue Academy of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blue Academy mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook. 

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van de cursus is veel zorg besteed en deze wordt gegeven door vakbekwame docenten. De verstrekte informatie is echter geen op maat gemaakt advies. De aansprakelijkheid van Blue Academy voor enige door u geleden schade door of tijdens de cursus is beperkt tot twee maal de hoogte van de factuur voor de betreffende cursus. Indirecte of gevolgschade is uitgesloten van aansprakelijkheid.

info@blue-academy.nl

 +31 (0) 76 521 35 36

KvK: 20148092

Powered by

Blue Legal